A 9honapbaba.hu oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépeden tárolódnak, amelyek bármikor törölhetőek.

Balkezes gyerek a családban

Vargáné Dávid Zsófia
Balkezes gyerek a családban
Balkéz - jobb kéz, a szép kezeddel írj!

Balkezesként, egészen más világba csöppentem írás közben, mint máskor, mikor egy-egy érdekességnek szánt történetet fogalmazok. Nekem a világ legtermészetesebb módja volt, hogy balkézzel kezdtem el rajzolni, később írni.

Balkezes gyerek az iskola padban:

Én még abba a korosztályba tartozom, ahol az általános iskolás tanító néninek még lehetett egy gyenge kísérlete az átszokatásra, de ez a próbálkozás egészen addig tartott, amíg haza nem mentem és Anya meg nem látta, hogy a kezemből a ceruza átkerűlt balkézből a jobb kézbe…a mai napig emlékszem, hogy milyen furcsa érzés volt fordítva próbálni az írást.

 
Hátrányai? Akadnak…

-          Balkezes gyereket írni tanítani...úúgy, hogy a tanító néni jobb kezes :-)

-          A legtöbb iskolában, a tantermekben jobb oldalt van az ablak, így nekünk – balkezeseknek – pont árnyékot vet

-          A vastag spirálfüzetbe rettenetes írni, sokszor írtam visszafelé, hogy ne zavarjon

-          Asztalnál ülni úgy, hogy valakit mindig könyököltem az ebédlőben.

-          Az iskolapadban mindig enyém volt a baloldal

-          A terítési szokásunk is kicsit más. Nekem otthon mindig balkezesnek terítettek, innen tudtam, hol fogok ülni:

 

Nagyon hálás vagyok annak, hogy a balkezesség ma már nem számít rossznak. Nem volt ez mindig így.

 

A néphit és az etimológia szerint a bal szóhoz semmi jó nem kapcsolódik. A baljóslatú események, a balsors, a ballépés és hasonló szavaink mind negatív töltettel bírnak, nem csoda hát, ha régen az anyák nem örültek, amennyiben szemük fénye a bal kezével kezdett firkálgatni a lapon. Úgy tartották, hogy a balkezes emberek jók nem lehetnek - ennek köszönhetően sokan a boszorkányégetések áldozataivá is váltak. Furcsa szerzetnek gondolták őket, de mindenekelőtt olyannak, aki kilóg a sorból. Mára már egyértelmű, hogy a balkezességnek semmi köze nincs a boszorkánysághoz, az ördöghöz és a baljóslatú dolgokhoz.
Tudományos körökben is vizsgálták az okát annak, hogy vajon mi alapján dől el, hogy ki melyik kezével kezd írni: bár a hajlam öröklődik, az is kiderült, hogy nem a génekbe van kódolva a dolog, hiszen az egypetéjű ikrek között is akadt olyan páros, akik közül az egyik a jobb, míg a másik testvér a bal kezét használta. Bár maguk a tudósok sem találták meg a pontos okát annak, miért alakul ki a balkezesség, annyi bizonyos, hogy, ha ritka is, teljesen természetes jelenség, melynek a magatartásra és a jellemre nincsen különösebb hatása.
A sokáig szégyellni, titkolni való és sokak szemében bűnös tulajdonságnak számító balkezesség megítélése az elmúlt években szerencsére sokat változott
Kiderült, hogy akiket átszoktattak a másik kézre, azoknál a két agyfélteke közötti kommunikációban sok esetben zavar alakult ki.

 

Az átszoktatás súlyos következményekhez vezet, különösen akkor, ha nem pusztán kézdominanciáról van szó. Az átszoktatás következményeit Sattler (1994) az alábbiakban foglalja össze:

 - emlékezetzavarok (különösen a tanulás tartalmának felidézésében)
 - koncentrációzavarok (gyors fáradékonyság)
 - legaszténiás (írási, helyesírási) nehézségek
 - a térbeli helyzet felismerésének (jobb-bal) bizonytalansága
 - beszédzavarok (pöszeség, dadogás stb.)
 - a finom mozgások zavarai (pl. az írás külalakjának romlása)
 

Az elsődleges következményekből másodlagosak származhatnak:

 - kisebbrendűségi érzés
 - bizonytalanság
 - visszahúzódó magatartás
 - túlkompenzálás „mindenáron teljesítéssel”
 - dacos, szembeszegülő viselkedés (visszabeszél), mindenáron imponálni akaró és provokáló viselkedés (pl. az osztály bohóca lesz)
 - magatartászavarok - ágybavizelés, körömrágás - emocionális problémák a felnőttkorig tartó neurotikus és/vagy pszichoszomatikus tünetekkel
 - személyiségzavarok
Természetesen ezek a tünetek nemcsak átállításnál jelentkezhetnek, de átszoktatott egyéneknél fokozottabban megfigyelhetők.
A balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án emlékeznek meg a róluk. Balos a Fehér Ház Az Egyesült Államok első embereinek sorában nem ritka tulajdonság a balkezesség.
Az utóbbi nyolc elnökből ötre - Gerald Ford, Ronald Reagan, az idősebb George Bush, Bill Clinton és Barack Obama - igaz ez az állítás. Igy elkerülhetetlen volt, hogy a Fehér Házban kicseréljék az ollókat és a konzervnyitókat.
 

Nem sokan vagyunk balkezesek!

A népesség hét százaléka balkezes (a különböző becslések, statisztikai adatok 1-30%-ot mutatnak), s ez az arány fokozatosan növekszik.

Ami régen setének számított, az mára szép lett, művészi!

Miért?
A balkezesek nemcsak a sportban jeleskedhetnek, hanem a különböző művészeti ágak terén is. Ez persze attól is függ, hogy melyik agyfélteke a dominánsabb - a bal ugyanis az, amely a művészi képességeket is befolyásolja. A zene kapcsán például sokan állítják, hogy míg a jobbkezesek csak hallják a zenét, a balkezesek érzik is. Ha ez igaz, talán nem véletlen, hogy a képzőművészek, zenészek, színészek között olyan sok balkezest találni.
 
Híres Balkezesek:
Neil Amstrong  Barack Obama     Henry Ford  Leonardo Da Vinci  Marie Curie     Vilmos herceg  Mozart Fidel Castro
 

Hogyan lehet megtudni, hogy a gyerek bal vagy jobb kezes?

 

A bal oldala lesz erősebb?
A beszéd kialakulásával egy időben (18-20 hónapos korban) alakul ki a jobb vagy bal kéz dominanciája is. Mire gyermeked kétéves lesz, általában már meg tudod figyelni, melyik kezét használja inkább a finom, megtanult mozgások kivitelezésére, és emellett lassan körvonalazódik az is, hogy bal- vagy jobbszemes, -lábas és -füles lesz-e.
Az agy két féltekéjében más-más funkciók központjai találhatók, ezt szakszóval lateralizációnak nevezik. A laterális dominancia akkor egyértelmű, ha a csemeténél mindegyik dominancia ugyanazon az oldalon található. A balkezesek többségénél az itt felsorolt testrészek közül a bal a domináns, a jobbkezeseknél a jobb, de akadnak kivételek is (ez az úgynevezett keresztdominancia).
 

Fokozatok

 

Tudni kell, hogy a balkezességnek is vannak fokozatai. A teljesen balkezesek az élet minden területén a bal kezüket használják, a kétkezesek viszont egyformán igénybe veszik a jobb és a bal kezüket is. Az enyhén jobbkezes hajlamúak - bár valószínűleg balkezesek - sok dologhoz a jobb kezüket hívják segítségül. Ezek között a fokozatok között eligazodni nem mindig könnyű szakember nélkül, így ha nem egyértelmű, hogy a kicsi tényleg balkezes-e, illetve, hogy a balkezesség "skáláján" hol helyezkedik el, legkésőbb középsős korában érdemes kikérni a logopédus vagy a fejlesztőpedagógus segítségét!

 
Figyeld meg otthon, játék közben!
 
Mielőtt szakemberhez fordulsz, otthon is járj nyitott szemmel. Az alábbi feladatok közben is jegyezd fel, melyik keze a domináns!
-          Rajzoltass vele köröket: az óramutató járásával ellentétes irányban rajzolt köröket a domináns kéz rajzolhatja.
-          Kérd meg, hogy rajzolja körbe a tenyerét!
-          Figyeld meg, melyik kezében fogja a fogkefét fogmosás közben!
-          Jól láthatóan ejts valamit a padlóra, lehetőleg egy guruló tárgyat! Figyeld meg, melyik kezével nyúl utána!
-          Vegyél egy klasszikus, hajtogatós kartondobozt, zárd le, majd kérd meg a kicsit, hogy nyissa ki!
Még az iskoláskor előtt el kell dőlnie, hogy egy gyermeknek melyik keze lesz a domináns. A szülőnek sem a bal, sem a jobb kéz használatát nem szabad erőltetnie, de bizonytalanság esetén néhány otthon is elvégezhető, egyszerű gyakorlattal hamar egyértelműsíthetjük, melyik kezébe is kell majd adni a ceruzát az első iskolai napon.

 

A kezesség dominanciájának tesztelése

 

A kezességet leggyakrabban egy nemzetközileg elismert, tudományos módszerekkel kialakított teszttel, az ún.Edinburgh Handedness Inventoryval szokták vizsgálni. A tesztet 1971-ben publikálták és a mai napig számos kezességet, féltekei dominanciát, vizsgáló kutatás alapját képezi.
A teszt 10 darab, kézzel végzett tevékenység esetén kéri a vizsgálati személyt, hogy jelölje meg melyik kezével szokta a műveletet végezni. A válaszadás során a következő válaszokat lehet adni: mindig bal, általában bal, nincs preferencia, általában jobb és mindig jobb (ld. a következő táblázatot)
 
Edinburgh Handedness Inventory
Mindig bal
Általában bal
Nincs preferencia
Általában jobb
Mindig jobb
Írás
Rajzolás
Dobás
Ollóhasználat
Fogkefehasználat
Késhasználat (villa nélkül)
Kanálhasználat
Seprűfogás (felső kéz)
Gyufa meggyújtása (amelyik kézben a szál gyufa van)
Doboz kinyitása (amelyikkel nyitjuk)
 
A teszt értékelése pontrendszer alapján történik. Az „általában” válaszok egy pontot érnek, míg a „mindig” típusú válaszokat kettőnek számítják (a nincs preferencia típusú válaszok 0 pontot kapnak). A pontozás után összeadják külön a jobbos illetve külön a balos válaszhoz tartozó pontokat, így külön összpontszámot kapunk a jobb és bal válaszok eseteire. Ezt követően az alábbi formula segítségével kiszámolják a lateralitási kvócienst (LQ), ami segít eldönteni hogy az adott személynek melyik keze és milyen mértékben domináns:
 
 
Ahol "J" ott a jobbos válaszok összpontszáma, ahol "B" ott a balos válaszok összpontszáma értendő.
Az LQ értéke -100 és +100 között váltakozhat. A negatív érték a bal, a pozitív érték pedig a jobb kéz dominanciáját jelzi. A dominancia foka az LQ értékének -/+100-hoz való tendálásával erősödik, vagyis a -90 erősebb bal oldali dominanciát jelez, mint a -40, a +90 pedig erősebbet, mint a +40.
 

Zárom soraimat, utolsó gondolatként még hozzá teszem, hogy a családon múlik, hogy a gyerek, hogy ítéli majd meg önmaga balosságát – különleges képességnek- vagy seteségnek!

Én nagyon örülök annak, hogy balkezes vagyok! Röplabdában, ping-pongban mindig a meglepetés erejével hatott a „balos”!

blog comments powered by Disqus