A 9honapbaba.hu oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépeden tárolódnak, amelyek bármikor törölhetőek.

Elfogadom
Termékek Menü

CSOK - Családi Otthonteremtési Kedvezmény

CSOK 2016 ÚJ SZOCPOL - HASZNÁLT ÉS ÚJ LAKÁSRA

a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet (Rendelet) alapján

Témakörök:

1.Milyen célokra igényelhető a CSOK?

2.Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

3.Mekkora összegű támogatást igényelhet?

4.Milyen személyi feltételeknek kell eleget tennie?

5.Milyen egyéb feltételeknek kell eleget tennie?

6.Milyen külön szabályok vonatkoznak a CSOK 10+10-re?

7.Feltételek

8.A teljes 10 millió Ft támogatási összeg igényléséhez az alábbi feltételeknek is meg kell felelnie az igénylőknek

Milyen célokra igényelhető a CSOK?

A CSOK az eltartott gyerekek számától függően változó összegű családi otthonteremtési támogatás, amely a következő célokra igényelhető:

2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez,

2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott használatbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező új, összkomfortos lakás vásárlásához,

legalább komfortos használt lakás vásárlásához,

legalább komfortos (vagy a bővítést követően komfortossá váló) meglévő, használt lakás bővítéséhez.

Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

CSOK bővítése 2016. szeptember:

 • osztatlan közös tulajdonban álló lakások építésekor a bank már az építés alatt megállapíthatja a jogosultságot, így a támogatás folyósításával nem kell megvárni, amíg az ingatlan társasházzá alakul,
 • az igénylésnél 25 éves korig lehet figyelembe venni a gyermekeket, függetlenül attól, hogy felsőoktatásban tanul vagy sem,
 • arra is megteremtették a lehetőséget, hogy tervezőasztalról értékesített ingatlanokra is igényelhetővé váljon a csok, már az ingatlan használatba vétele előtt,mostantól a magzatot már 12 hetes korától figyelembe lehet venni - a korábbi 24 helyett - az igénylésnél,
 • ha egy gyermek mindkét szülőjét elveszíti, ezentúl a gyámja is igényelheti a CSOK-ot, feltéve, hogy a gyámság már egy éve fennáll,
 • azok is igénybe vehetik a CSOK-ot, akik szolgálati lakásban élnek, például a fegyveres testületek tagjai vagy a családos lelkészek, és rájuk erre az időszakra nem vonatkozik majd a bentlakási kötelezettség,
 • az osztatlan közös tulajdonban álló telkeken épülő lakásokra ugyancsak igénybe lehet majd venni a CSOK-ot, ha a tulajdonosok egymással használati megosztási megállapodást kötnek, vagyis nem kell társasházzá nyilvánítani az épületet - ez például az osztatlan közös tulajdonon ikerházat építőknek jelent segítséget,
 • az építőközösségek is jogosultak a jövőben a CSOK-ra,
 • ha elhunyt az igénylő, akkor egyenes ági rokona, házastársa, élettársa is tulajdonjogot szerezhet a CSOK-os ingatlanon anélkül, hogy vissza kellene fizetnie a támogatást.

CSOK igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és örökbefogadott gyermeke után.

A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül

– a magzat, a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint

– aki az igénylő eltartottja és a 20. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, de felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

Emellett fiatal házaspárok igényelhetik a CSOK-ot még meg nem született, de vállalt gyerekek után is, meglévő gyermekeik számától függetlenül, legfeljebb két születendő gyermek vállalása esetén.

A kedvezmény egy gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is.

Mekkora összegű támogatást igényelhet?

Az igénybe vehető CSOK összege függ a meglévő eltartott és/vagy a vállalt gyermekek együttes számától, valamint a lakás hasznos alapterületétől. Emellett az igényelhető összeg azon is múlik, hogy új vagy használt-e a lakás, amelyet megvásárol, épít, vagy bővíteni szándékozik.

A, Használt lakás vásárlása, illetve bővítés esetén igényelhető támogatási összegek.

B, Új lakás vásárlása és építése esetén igényelhető támogatási összegek.

 

A, Használt lakás vásárlása, illetve bővítés esetén igényelhető támogatási összegek:

Bővítés esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a számlákkal igazolt bekerülési költség 50%-át.

B, Új lakás vásárlása és építése esetén igényelhető támogatási összegek:

 • egy gyermek esetén 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén 2 600 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén 10 000 000 Ft.
 • Később született gyermek esetén a meglévő gyermekek számától, a lakás hasznos alapterületétől és energetikai minősítési osztályától függetlenül az igényelhető támogatás mértéke gyermekenként 400 000 Ft.

Milyen személyi feltételeknek kell eleget tennie?

A támogatás igénylésekor bizonyos személyi feltételeknek is eleget kell tenni. Ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.

 • OEP igazolás: Az igénylőnek legalább 180 napos folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal kell rendelkeznie az egészségbiztosítás nyilvántartásában – házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek. A benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. Külföldi biztosítási időszak is elfogadható.
 • NAV igazolás: A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.
 • Megelőlegezett CSOK igénylésére – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalásával csak olyan házaspárok jogosultak, ahol a kérelem beadásának pillanatában
 • legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét.
 • Erkölcsi bizonyítvány: az igénylőnek és házastársának erkölcsi bizonyítvány bemutatásával kell igazolnia, hogy a Rendeletben meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság bűncselekmény miatt nem állapította meg. Ha büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, azt kell igazolnia, hogy a CSOK igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

Milyen egyéb feltételeknek kell eleget tennie?

A, A lakás vételárára vonatkozó előírás:

 • Új lakás vásárlása esetén nincs előírás.
 • A használt lakás vételára a rendeletben meghatározott összegen belüli, és ezen belül legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

B, Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:

 • Az igénylő házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek tulajdoni hányadot kell szereznie a támogatással érintett ingatlanban, és ennek összesen legalább 50%-nak kell lennie. (A lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont.)

C, Többlet ingatlan tulajdon:

 • CSOK-ot olyan személy igényelhet, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában saját magának, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak lakástulajdona nincs (ide nem értve pl. hétvégi ház, üdülő, telek, tanya, gyümölcsös, valamint lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező, bővítés esetén pedig a bővíteni kívánt lakás, illetve a Rendelet által többletingatlannak nem minősülő lakástulajdont).

D, Számlabenyújtási kötelezettség:

 • Építés/bővítés esetén a bekerülési költség legalább 70%-áról, új lakás vásárlása esetén a vételár 100%-áról számlát kell bemutatni.
 • Félkész lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt, vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Új lakás építése esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően, bővítés esetén a CSOK iránti kérelem benyújtását követően kiállított számla fogadható csak el.

E, Komfortosság

 • Lakáscéltól függően az alábbiak a komfortfokozati elvárások:
 • Lakáscél: komfortfokozat
 • Új lakás építés: összkomfortos
 • Új lakás vásárlás: összkomfortos
 • Meglévő lakás bővítése: legalább komfortos, vagy a bővítéssel komfortossá váló
 • Használt lakás vásárlása: legalább komfortos

Ezen felül a hitelintézet által elfogadott lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmas kell, legyen.

Milyen külön szabályok vonatkoznak a CSOK 10+10-re?

(három vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó különös szabályok)

A három vagy több gyermeket nevelő házaspár új lakásépítés vagy új lakás vásárlás esetén 10 millió Ft támogatást igényelhet.

[1] LÉK: a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerint

LÉT: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.06.30-ig hatályos rendelkezései szerint

CSOK: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.07.01-től hatályos rendelkezései szerint

Feltételek:

 • A vállalt 3 gyermek teljesítésére biztosított határidő 10 év.
 • A 10 000 000 Ft-os támogatási összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új összkomfortos lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2, egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.
 • Amennyiben az igénylő 2016. január 1-jét megelőzően vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor a már igénybe vett támogatás és a 10 millió Ft támogatási összeg különbözetét igényelheti.
 • A 10 millió forint CSOK támogatás igénylése esetén nincs lehetőség később született gyermek után járó támogatás igénylésére.

A teljes 10 millió Ft támogatási összeg igényléséhez az alábbi feltételeknek is meg kell felelnie az igénylőknek:

 • az igénylő és házastársa vonatkozásában a CSOK igénylésének időpontjában a központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR) tartozás nincs nyilvántartva vagy az igénylő a KHR-ben szereplő tartozását már legalább egy éve teljesítette.
 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy legalább 2 éve folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal rendelkezik az egészségbiztosítás nyilvántartásában – házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek. A benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie (közfoglalkoztatás nem érthető bele).
 • A teljes, 10 millió Ft összegű CSOK mellé kedvezményes kamatozású, legfeljebb 10 millió Ft összegű Otthonteremtési kamattámogatott hitel igényelhető. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódussal igényelhető, a kamattámogatás időtartama 25 év.

Forrás: www.kormany.hu

MEGJELENT AZ ÚJ CSOK KORMÁNYRENDELET 2016

- CSOK RENDELET ÚJ LAKÁS VAGY VÁSÁRLÁS ESETÉN 2016

- 10 MILLÓ FORNTOS HITEL FELTÉTELEI

- CSOK RENDELET HASZNÁLT VÁSÁRLÁS ESETÉN

- CSOK ÁFA VISSZAIGÉNYÉS